co komu do tego

Temat: Korwin, Wójcicki, Górski
Proponuję w pierwszej kolejności przejrzeć Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i tam poszukać wspomnianej miejscowości. Publikacja ta jest dosyc wiarygodna pod względem nazw miejscowych tego okresu, gdyż powstała w przedostatniej dekadzie XIX wieku. Jeżeli nie będzie tam rzeczonej nazwy miejscowej, proponuje odszukać wykazu miejscowości Polski, opublikowanego gdzieś w latach 80 - tych, a następnie przyporządkować miejsowości o interesującej nas nazwie do obszaru guberni...
Źródło: forumgenealogiczne.pl/viewtopic.php?t=52Temat: Urzędnicy zdrowia 4 pułku piechoty XW
Witam. A oto co mi udało się jeszcze ustalić. „Lista lekarzy i aptekarzy w Królestwie Polskim oraz chirurgów, felczerów i akuszerek na rok 1839” Grygowicz Karol - Pińczów – Gubernia krakowska - lekarz z wyższym stopniem – Kęcki Jan - Łyszkowice – Gubernia mazowiecka - lekarz z wyższym stopniem - Urzędnik lekarski w obwodzie rawskim „Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego na rok 1827”...
Źródło: pulk4.dywizjaxw.pl/forum/viewtopic.php?t=249


Temat: POLSKA - Strategia Gry
W 1836 Polska istniała i była autonomiczną częścią Rosji. Jeśli ktoś chce zagrać Polską w 1836 roku w Wielkiej Kampani niech ściągnie ten scenariusz - http://upload.saiyanarena.com/upload...a_Victoria.rar Co ty czlowkieku opowiadasz, po powstaniu listopadowym nasza autonomia zostala calkowicie zniesiona i zostalismy oficjanie wlaczeni do Cesartstwa Rosyjskiego, ziemie Krolestwa Polskiego staly sie poprostu kolejna gubernia.
Źródło: eufi.org/showthread.php?t=19954


Temat: Lesiu13_z 1815 Scenario
Uważam że Armia Królestwa Polskiego w 1815 r. (zgodnie ze stanem historycznym) powinna się składać z: 1 DP (polska) - 12000 (DP + artyleria) 2 DP (polska) - 12000 (DP + ... czasu wstąpienia Mikołaja II na tron) stacjonujące w Królestwie Polskim to: tzw. Korpus Rezerwowy Gwardii i Grenadierów (w jego skład wchodziły tzw. Grupa Konstantego, wymienione wyżej polskie oddziały gwardii i opisana ... terenie Litwy stacjonowały (podległe Konstantemu i sformowane z mieszkańców guberni litewskich): Litewska Brygada Grenadierów - 6000 (DP + gwardia) VI Korpus (litewski) 24 DP - 12000 (DP + artyleria) 25 DP...
Źródło: eufi.org/showthread.php?t=8791


Temat: Ostatni król Polski
Ostatnim królem Polski był SAP. Popatrzcie do jakichkolwiek opracowań na temat władców różnych krajów. W przypadku Polski zawsze ostatniego wymienia się Stanisława. Poza tym powszechnie uważa się, że Polska przestała istnieć w 1795 roku, więc jak można mówić o polskim królu po tym roku. Królestwo Polskie, które istniało w XIX wieku było niczym innym jak rosyjską gubernią, z inną nazwą i innym...
Źródło: eufi.org/showthread.php?t=12762


Temat: Napoleon Bonaparte
pod Lipskiem. Kampanie w Hiszpanii, Galicji, Włoszech, w Egipcie (Sułkowski), nad Renem, Sekwaną i w Rosji dały świadectwo, że nie masz zucha nad Polaka. Z polską nieumiejętnośćią do rządów nad własnym krajem też bym polemizował. Choć prawdą jest, że SEJM CZTEROLETNI to była szopka, a nie ratowanie Rzeczypospolitej. Bądź co bądź czasy KSIĘSTWA i KRÓLESTWA KONGRESOWEGO najlepiej pokazały co Polak potrafi. Świetne szkolnictwo. wyśmienity ośrodek umysłowy na Litwie, który "opóźnił rusyfikację zachodnich guberni o 100 lat". Skuteczny fiskalizm Lubeckiego i bujny rozkwit przemysłu ukazują potęge polskiej myśli i na tym odcinku. I co by nie było wątpilwości: "Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, szablą odbijemy" .
Źródło: wayofwar.org/showthread.php?t=8549


Temat: Browar Kajetanówka
Racja, uświadomiłem sobie to później(że flaszka nie może być z Galicji). Moje informacje czerpałem z pozycji "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" Warszawa : nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława ... bank są to Monasterzyska z guberni Kijowskiej. Na flaszce jest tłoczenie "МмНАСТЫРИЩЕ КiЕВ ГУБ.".
Źródło: browar.biz/forum/showthread.php?t=81427


Temat: Przedbórz, a Powstanie Styczniowe.
Juljan (Julian) Opalski urodził się w roku 1842 jako syn Andrzeja i Marianny z d. Piątkowskiej. Nie posiadam danych co do miejsca urodzenia, ale wiem, że był mieszkańcem Końskich w Guberni ... wewnętrznych. Wyrokiem Sądu Wojskowego we Włodzimierzu za udział w powstaniu został skazany po pozbawieniu praw na 3 lata rot aresztanckich w Guberni Kurskiej. Zgodnie z okólnikiem Głównodowodzącego Wojskami w Królestwie Polskim...
Źródło: forum.przedborz.net/viewtopic.php?t=452


Temat: Wybory i po wyborach, czas rzadzic ale jak?
Tata wariata Przedziwnych rzeczy dowiaduję się o państwie, w którym upłynęła moja młodość - państwie zwanym Polską Rzecząpospolitą Ludową kłamliwie, gdyż bynajmniej nie było ono rzecząpospolitą, lud nic w nim do gadania nie miał, a Polską było w podobnym stopniu jak Generalna Gubernia albo Królestwo Kongresowe. Owoż dowiaduję się, że w państwie tym człowiek zwerbowany jako agent cywilnego wywiadu mógł korzystać ze...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=47811


Temat: : Chełm-pierwsze miasto Królestwa Polskiego opanowane przez Po
Do Brygadiera: Oczywiście można to tak tłumaczyć. Tym niemniej dziwne jest, że "władza okupacyjna utrzymuje się dłużej niż władza legalnego państwa ponieważ jest okupacyjna". Pisze Pan, ze "stworzono co prawda polską administrację lokalną. szkolnictwo itp., ale wszystko to miało służyć władzom okupacyjnym". Myślę, że jest to uproszczenie. Stworzono też kolejno : Radę Stanu, Radę Regencyjną i Rząd Królestwa Polskiego. Przypominam, że nic takiego nie istniało na tym terenie od upadku powstania listopadowego i był tu przed okupacją niemiecko-austro-węgierską tylko , rusyfikowany i zarządzany bezpośrednio z Petersburga Kraj Przywiślański na prawach zwykłej guberni. To chyba jest jakaś różnica! Wątpię, czy polskie szkolnictwo, administracja lokalna, Rada Regencyjna (nota bene złożona z trzech niezaprzeczalnych patriotów) i pierwszy legalny rząd Polski od ponad siedemdzisięciu lat miały służyć "tylko ... stronę wroga. Jakże często zapominamy o tym, że najpierw była kombinacja Pilsudskiego, który uznał, że od władz Państw Centralnych Polska uzyskała wszystko , co jej mogły dać i decyzja o przeorientowaniu ... z powodu "oderwania Chełmszczyzny" zapomnieli jednak jakoś o tym, że już w 1912 roku oderwali ją od Królestwa Kongresowego Rosjanie i jakoś nie protestowali wówczas przeciw temu aktowi. Można rozumieć to ... Centralnym, iż nie określili granic odrodzonego Królestwa Polskiego zapominają, ze wedle prawa międzynarodowego wszelkie zmiany i korekty granic mogą być czynione dopiero po zakończeniu wojny na konferencji pokojowej. A wojna w ... W sumie wiec obie strony oferowały Polsce nie pełną niepodległość, lecz rodzaj protektoratu, bo i Niemcy i AW mówiły o wolnym Królestwie Polskim połączonym wiecznym sojuszem z obydwoma sojusznikami. Jak wiec różnica? I dalej - skoro Polska została już formalnie wskrzeszona przez Państwa Centralne - wówczas państwo Ententy nie pozostało nic innego jak tylko przelicytować ofertę niemiecką. Nic ich to ponadto nie kosztowało bo dawały z cudzego. Jakkolwiek jasne jest, ze Niemcy i AW odrodziły Królestwo Polskie w swoim interesie - to nie znaczy wcale, że uczynili to wbrew interesom Polaków i ,...
Źródło: austro-wegry.info/viewtopic.php?t=2289


Temat: Przyszłośc ogarów
... Guberniach Królestwa Polskiego” (z 17 lipca 1871) Rozdz. IV par. 35 „Za psy myśliwskie należy uważać: ogary, charty, wyżły, taksy i w ogóle wyuczone i używane do polowania.” , Klasyk klasyków...
Źródło: forum.goncze.eu/viewtopic.php?t=979


Temat: Status państwowy Królestwa Polskiego
w przyszłości Szczecina i Rostoku, jako sposobu kontroli drogi morskiej. ----- Re: Królestwo Polskie Andrzej Romanowski w "Jak oszukać Rosję" (polecam) przedstawia ciekawą wizję: otóż Czartoryski i książe Konstanty proponowali oprzeć się na Polakach, i stworzyć państwo rosyjsko-polskie, Imperium Słowiańskie, z programem "zbierania wszystkich ziem polskich" - taki pretekst dałby Rosji racje do ekspansji na zachód, praktycznie do Łaby, Czech i Wiednia ... z ogromnym poparciem całości społeczeństwa. Oczywiście warunkiem był zwrot do Królestwa z Rosji paru granicznych guberni z większościa polską, w tym Wileńszczyzny. I o ten warunek rozbił sie plan. Niestety pod...
Źródło: strategie.net.pl/viewtopic.php?t=8005


Temat: Dlaczego Kaczynski zataja prawde o swoim zydowskim pochodzeniu?
w tle, Warszawa 2000 Bender Ryszard: Ludnosc zydowska na Litwie i Bialorusi a powstanie styczniowe, BZIH, nr 1-2, 1961. Cala Alina: Asymilacja Zydów w Królestwie Polskim (1864 - 1897), Warszawa 1989. Stepniewska - Holzer Barbara, Zydzi w miasteczkach guberni witebskiej w polowie XIX w. Zaludnienie i struktura zawodowa, A. Jezierski Historia Polski w Liczbach, t I. Panstwo i spoleczenstwo, red. i in....
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=1461


Temat: Geneza waszych Avatarów (Emblematów)
umieszczając je w godle państwowym (np. Snopek Wazy jako tarcza sercowa). Podczas rozbiorów wiele utworzonych przez zaborców guberni, prowincji i województw polskich otrzymało nowe herby - nadal przewijał się na nich ... - symbol Ukrainy. Podczas rozbiorów ludność polska skrzętnie zbierała przedrozbiorowe grosze i inne polskie monety z godłem Rzeczypospolitej (Orzeł Biały oraz Pogoń na czterech polach tarczy heraldycznej). Oczywiście nie mogło zabraknąć orła na sztandarach i emblematach powstańczych, często nadal z Pogonią litewską. W 1916 Austria i Niemcy przystały na odnowienie Królestwa Polskiego. W 1917 wyemitowano pierwsze banknoty polskie z orłem w koronie...
Źródło: wayofwar.org/showthread.php?t=10945


Temat: Powstanie Listopadowe
Rokowania Skrzyneckiego z Carem T. Strzeżek, Polska ofensywa wiosenna w 1831 roku, Olsztyn 2002. s. 33-35: Od początku maja, gdy groźba przeprawy Dybicza przez Wisłę stała się mniej realna, Skrzynecki i ... jeńców. W jego trakcie doszło do rozmowy na temat warunków rokowań. Mycielski stwierdził, że armia polska nie może złożyć broni bez zaręczenia przez cara (przed cofnięciem jego detronizacji) nienaruszalności oraz poszanowania konstytucji i praw Królestwa. 8 marca, na następnym spotkaniu, Mycielski raz jeszcze przedłożył ten warunek Dybiczowi. Feldmarszałek jednak obstawał przy swoim i żądał od Polaków cofnięcia detronizacji bez warunków wstępnych. Nie ... nie było warunkach?. Zamiary wobec Królestwa ujawnił już 16 lutego. W liście z tego dnia do Dybicza stwierdził, że chce zachować dotychczasowe prawa, ale bez konstytucji, gdyż to ?byłoby nierozsądne?. Jednocześnie ... myślał o korzyściach dla kraju, ale i dla samego siebie (marzył o stanowisku namiestnika Królestwa). Do rokowań pchały go zresztą nie tylko własne ambicje. Rozpoczynając rozmowy, wiedział, że popierała je wyższa ... Przedłużanie wojny, wzniecanie jej także na terenie Rosji (w guberniach zachodnich), uczynić miało cara skłonnym do rokowań, a wobec Anglii, Francji i Austrii manifestować wolę walki Polaków o swoje prawa zagwarantowane w traktacie wiedeńskim. Zdaniem Skrzyneckiego sukcesy militarne armii polskiej nie mogły zmusić cara do uległości. Samotne Królestwo nie było w stanie powalić mocarstwa.
Źródło: strategie.net.pl/viewtopic.php?t=357


Temat: Przedborskie Ciekawostki Historyczne
... podział w roku 1867 Królestwa Polskiego na 10 guberni. Gubernia Radomska objęła powiaty: radomski, kozienicki, konecki, opatowski, opoczyński, sandomierski i iłżecki. Powiat konecki tworzono z południowej części powiatu opoczyńskiego. W jego...
Źródło: forum.przedborz.net/viewtopic.php?t=377


Temat: Garnizon spod znaku "Dwugłowego Orła" 1831-1914
grodzieńskiej. Po reformie administracyjnej z roku 1866, liczba guberni zwiększyła się do 10, tj. dołączyły do poprzednich: kaliska, piotrkowska, siedlecka, warszawska oraz płocka. W następnych latach WOW ulegał jeszcze kilkakrotnie zmianom administracyjnym, tj. np. w 1875 r. odłączono od niego gubernię suwalską i powiat szczuczyński należący do guberni łomżyńskiej, które to następnie przyłączono do Wileńskiego Okręgu Wojskowego. Z kolei w 1894 roku do Warszawskiego Okręgu Wojskowego, przyłączono siedem powiatów z guberni grodzieńskiej, oraz dwa z guberni wołyńskiej. Powrócił również powiat szczuczyński zabrany w 1875 r. Ostatnie zmiany „terenowe” jakie zaszły przed pierwszą wojną, miały miejsce w 1912 roku, kiedy to zlikwidowano gubernię siedlecką, a jej obszary przyłączono do guberni lubelskiej i nowo powstałej chełmskiej. W latach 80. XIX wieku w WOW stacjonowały cztery korpusy...
Źródło: gis.manewry.vdl.pl/viewtopic.php?t=1991